Regulamin

 1. BEZPROBLEMOWY ZRWOT: 
  Chcemy aby każdy zakup dokonany za pomocą Losmedicos.pl był całkowicie bezpieczny. Jeśli nie jesteś zadowolony z zakupionego przedmiotu, a przedmiot nie był używany, możesz zwrócić go do nas w ciągu 14 dni od daty dostawy w celu uzyskania zwrotu pieniędzy. Wszystko, co musisz zrobić, to skontaktować się z nami, zanim zwrócisz towar, a my przeprowadzimy Cię przez proces zwrotu, aby wszystko było tak łatwe i szybkie, jak to tylko możliwe.
 2. CHCESZ DOKONAĆ ZWROTU ?
  Skontaktuj się z Losmedicos.pl wysyłając wiadomość e-mail na adres info@losmedicos.pl lub dzwoniąc pod numer +48 530721777, a my wyślemy Ci autoryzację zwrotu. Poprowadzimy Cię przez proces zwrotu, aby był tak łatwy i szybki jak to tylko możliwe. Aby zapewnić pełny zwrot wpłaconej kwoty, przedmiot który ma zostać zwrócony, nie może być używany, a oryginalne opakowanie musi być nieuszkodzone i nienaruszone. Pamiętaj jeżeli kupujesz produkty higieniczne po otwarciu opakowania ich zwrot nie będzie możliwy.
 3. WYSYŁANIE ZWROTU Aby zwrócić zamówienie w ciągu 14 dni od zakupu, przedmiot(y) musi być nieużywany, w oryginalnym stanie i opakowaniu wraz z wszelkimi materiałami, instrukcjami i akcesoriami nienaruszonymi. Spakuj swoje przedmioty bezpiecznie. Aby zagwarantować dostawę, zalecamy odesłanie zwrotu za pomocą śledzonej usługi.
 4. KOSZTY ZWROTU
  Koszty wysyłki zwrotnej ponosi nasz klient. Jeśli potrzebujesz pomocy w organizacji wysyłki zwrotnej, skontaktuj się z nami, a my polecimy najbardziej opłacalny sposób, aby wysłać swój produkt z powrotem do Losmedics.pl .
 5. ZWROT ŚRODKÓW
  Gdy otrzymamy Twoj przedmiot, przystąpimy do przetwarzania zwrotu tak szybko, jak to możliwe. Jeśli zwrot spełni wymagania opisane powyżej, zwrócimy środki pierwotną metodą płatności w ciągu 5 dni roboczych. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku otrzymania towaru w innym stanie niż zgodnie z naszymi przedstawionymi wymogami.
 6. WADLIWY PRODUKT Jeśli uważasz, że Twój przedmiot może być wadliwy i nie działa prawidłowo, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres info@losmedicos.pl, a przeprowadzimy Cię przez proces roszczeń gwarancyjnych.

 

Regulamin sklepu internetowego www.losmedicos.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.losmedicos.pl określa warunki zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży oraz reguluje zasady wykonywania tych umów. Niniejszy regulamin określa również zasady świadczenia usług elektroniczną przez Sprzedawcę.
1. Sklep internetowy prowadzony jest za pośrednictwem domeny www.losmedicos.pl. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.losmedicos.pl jest sprzedaż towarów dostępnych na stronach sklepu.
2. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą produktów w nim umieszczonych jest firma Media Net Michał Karcz, NIP 6342409422, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem REGON 241502717, adres poczty elektronicznej info@losmedicos.pl numer telefonu: 530721777 (opłata standardowa - wg. cennika operatora) z siedzibą 70-783 Szczecin, ul. Lucjana Rydla 99/24
3. Korespondencję elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail info@losmedicos.pl, a korespondencję pocztową należy kierować na adres:

Media Net Michał Karcz
ul. Gryfińska 100
70-772 Szczecin

4. Klient: to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która wyraziła chęć zawarcia lub zawarła umowę kupna ze Sprzedawcą.
5. Cena: wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu internetowego www.losmedicos.pl wyrażone są w złotych polskich(PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które są uzależnione od wybranego przez klienta sposobu płatności i formy dostawy.
6. Niezbędnym do złożenia zamówienia jest zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
7. W ramach prowadzenia sklepu internetowego www.losmedicos.pl Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia bezpłatnych usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
8. Umowy o świadczenie usług elektronicznych („Konto Klienta”, „Interaktywny Formularz Zamówienia”) zawierane są na następujących warunkach:
a) umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w sklepie internetowym www.losmedicos.pl zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji, w jej celu niezbędnym jest podanie przez Klienta, w formularzu rejestracyjnym, następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
b) umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu Interaktywnego Formularza Zamówienia („IFZ”) w sklepie internetowym www.losmedicos.plzostaje zawarta w momencie dodania produktu do Koszyka.
c). umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta sklepie internetowym www.losmedicos.pljest zawierana na czas nieokreślony, natomiast umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu „IFZ” w sklepie internetowym www.losmedicos.pljest zawierana na czas określony i ulega automatycznemu rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
9. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do wypowiedzenia umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta. Wypowiedzenie umowy nie wymaga podania przyczyn i jest bezpłatne.
a). wypowiedzenia umowy można dokonać drogą elektroniczną wysyłając stosowne oświadczenie na adres mailowy info@losmedicos.pl lub też w formie pisemnej na adres: Media Net Michał Karcz, ul. Gryfińska 100, 70-772 Szczecin.
b). umowa wygasa po 7 (siedmiu) dniach od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.
c). usługodawca zachowuje sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
d). wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających ze sklepu internetowego www.losmedicos.pl.

Zawarcie umowy sprzedaży

10. Klient ma do wyboru kilka form złożenia zamówienia:
a) po wcześniejszej rejestracji w systemie sklepu internetowego www.losmedicos.pl
b) bez rejestracji w systemie sklepu internetowego www.losmedicos.pl
c) za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres info@losmedicos.pl
d) telefonicznie pod numerem 530721777
11. Klient, który złożył zamówienie po wcześniejszej rejestracji może korzystać z dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień, brak konieczności uzupełniania danych przy każdorazowym zakupie.
12. Rejestracja polega na utworzeniu w systemie sklepu internetowego www.losmedicos.pl Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na sklepu internetowego www.losmedicos.pl. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie rejestracji, po czym możliwe będzie aktywowanie Konta. Procedura rejestracyjna zostaje zakończona w momencie otrzymania przez sklep internetowy www.losmedicos.pl prawidłowej aktywacji Konta.
a). w celu złożenia zamówienia zarejestrowany klient sklepu internetowego www.losmedicos.pl powinien dodać wybrane przez siebie towary do „Koszyka”, kiedy wszystkie interesujące go przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć zamówienie. W tym celu należy kliknąć w kwotę zamówienia znajdująca się w prawym górnym rogu ekranu, a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami pojawiającymi się na kolejnych podstronach sklepu internetowego www.losmedicos.pl
b). zawartość koszyka: gdzie możemy sprawdzić aktualną zawartość koszyka, wartość wybranych produktów, oraz cenę za poszczególne produkty.
c). dostawa: gdzie określamy sposób dostawy
d). płatności: gdzie wybieramy formę płatności
e). dane płatnika: dane klienta, które podał podczas rejestracji Konta Klienta,
f). dane wysyłkowe: dane gdzie zakupione produkty mają zostać wysłane
g) potwierdzenie: podstrona, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje do realizacji przedmiotowego zamówienia. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Zamów”. Po tym wyświetli się podstrona podsumowująca zamówienie, gdzie znajduje się m.in. numer zamówienia.
13. W przypadku wyboru zakupów bez rejestracji (pkt 10.b) Regulaminu), po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka" , po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „Koszyk" i sfinalizować zakupu. W celu złożenia zamówienie Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. Następnie Użytkownik proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Zamów”.
14. Aby móc złożyć zamówienie w sklepie internetowym www.losmedicos.pl, niezbędnym jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
15. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres www.losmedicos.pl. W treści wiadomości powinny się zawrzeć istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość.
a). w treści wiadomości e-mail Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru(imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu). Dodatkowo klient jest zobowiązany do określenie sposobu realizacji płatności.
16. Aby złożyć zamówienie telefoniczne, należy skontaktować się z sprzedawcą który jest dostępny pod numerem telefonu 530721777(opłata standardowa - wg. cennika operatora). W w trakcie rozmowy powinny się zawrzeć istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość.
a). skuteczne złożenie zamówienia telefonicznego, łączyć się będzie z koniecznością podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru(imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail). Dodatkowo klient jest zobowiązany do określenie sposobu realizacji płatności.
17. W trakcie składania zamówień o których mowa w pkt.10 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.
18. Po otrzymaniu przez system sklepu internetowego www.losmedicos.pl zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia zatytułowaną „losmedicos.pl-zamówienie numer:”
19. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza przyjęcie zamówienia osobną wiadomością mailową zatytułowaną „losmedicos.pl-Zamówienie numer:  W trakcie realizacji”
a). oferta złożona przez klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje przestaję być dla niego wiążaca.
b). umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia
20. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, aby tego dokonać należy:
a). skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;
b). skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;
21. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi klienta sklepu internetowego www.losmedicos.pl w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-16.00.
22. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system sklepu internetowego www.losmedicos.pl (pkt. 18 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Media Net Michał Karcz, 70-798 Szczecin, ul. Świstacza 11/2, NIP 6342409422, REGON 241502717.
23. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z pkt. 19 Regulaminu.
24. Informacje handlowe zamieszczone na stronie sklepu internetowego www.losmedicos.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

Płatności, dostawa, odbiór

25. Płatności
a). z tytułu zawarcia umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę za zakupione towary oraz koszt ich wysyłki.
b). wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu internetowego www.losmedicos.pl wyrażone są w złotych polskich(PLN) i zawierają podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które są uzależnione od wybranego przez klienta sposobu płatności i formy dostawy.
c). zamawiając dostawę do domu, mozecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówka przy odbiorze lub wybrac inną formę płatności: przelew rachunek sklepu ING Bank Śląski S.A.: 50 1050 1214 1000 0090 7253 5405, płatność w systeme e-płatności DotPay.pl. 
Odbierajac zamówiony towar w naszym biurze mieszczącym się 70-772 Szczecin przy ulicy Gryfińśkiej 100, możecie Państwo zapłacić gotówką.
d). dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku sprzedawcy prowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego.
e). cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie sklepu internetowego www.losmedicos.pl, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
26. Wysyłka towarów
a). zamówienia złożone przez klienta sklepu internetowego www.losmedicos.pl kompletowane są w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z pkt. 18 Regulaminu. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.
b). czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 4 dni roboczych.
c). Firma Media Net Michał Karcz powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą. W zależności od tego jakiego wyboru dokonał klient podczas składania zamówienia, może to być np.: DHL Express (Poland) Sp. z o.o., InPost, Poczta Polska
27. Odbiór towarów
a) klientowi przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki powinno odbyć się w obecności przedstawiciela przewoźnika.
b). przypadku kiedy, okaże się, że przesyłka uległa uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie sporządzić „Protokół szkody”, który jest podstawą do ewentualnej reklamacji. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.
c). w przypadku, gdy uprawniona do odbioru osoba zauważy ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje jej prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika sporządzenia „Protokołu szkody”, który jest podstawą do ewentualnej reklamacji.
28. Odbiór osobisty
a). zamówienia złożone przez klienta sklepu internetowego www.losmedicos.pl kompletowane są w ciągu 1 dnia roboczego od dnia zawarcia umowy zgodnie z pkt. 18 Regulaminu. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.
b). o możliwości odbioru osobistego zamówionych towarów Klient zostanie poinformowany wiadomością mailową zatytułowaną „losmedicos.pl-Zamówienie numer : Gotowe do odbioru”
c). odbiór osobisty odbywa się w biurze firmy Media Net Michał Karcz, mieszczącym się 70-772 Szczecin przy ulicy Gryfińśkiej 100, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-16.00

Dane osobowe

29. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.
30. Administratorem danych osobowych jest Media Net Michał Karcz, NIP 6342409422, REGON 241502717, adres poczty elektronicznej info@losmedicos.pl numer telefonu: 530721777 (opłata standardowa - wg. cennika operatora) z siedzibą 70-798 Szczecin, ul. Świstacza 11/2.
31. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną użyte jedynie w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.
32. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.
33. Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych pisemnie na adres Media Net Michał Karcz ul. Gryfińska 100, 70-772 Szczecin bądź też mailowo na adres info@losmedicos.pl

Reklamacje

34. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
a). Media Net Michał Karcz jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]- 556[3] Kodeksu Cywilnego.
b). Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Media Net Michał Karcz, ul Gryfińska 100, 70-772 Szczecin
35. W celu złożenia reklamacji konieczne jest wypełnienie zlecenia reklamacyjnego przez masz portal. Złóż reklamację online >>>

a). firma Media Net Michał Karcz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
b). odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez niego sposób.
c). w przypadku Produktów objętych reklamacją i gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

36. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy www.losmedicos.pl
a). reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego www.losmedicos.pl należy składać na adres mailowy info@losmedicos.pl, bądź listownie na adres sklepu Media Net Michał Karcz, ul Gryfińska 100, 70-772 Szczecin
b). w celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości reklamacyjnej takich informacji jak adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
c). firma Media Net Michał Karcz zobowiązuje się do rozpatrzenia wiązanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
d). odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

Odstąpienie od umowy

37. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

38. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas firmę Media Net Michał Karcz, ul. Gryfińska 100, 70-772 Szczecin, telefon kontaktowy 530-721-777, adres e-mail: info@losmedicos.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy pobierz plik PDF , jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

39. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

40. W razie odstąpienia od umowy - umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie   pkt. 43 Regulaminu.

41.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
42. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Media Net Michał Karcz, ul. Gryfińska 100, 70-772 Szczecin, telefon kontaktowy 530-721-777 , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

43. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

44. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

45. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

a). jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b). kiedy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c). kiedy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d). kiedy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e). kiedy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f). kiedy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g). kiedy przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 (trzydziestu) dni, i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h). kiedy konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne u sługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i). przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j). dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k). zawartej w drodze aukcji publicznej;
l). o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
ł). o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

46. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Informacje dodatkowe

47. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenia za pomocą których Klient korzysta ze sklepu internetowego www.losmedios.pl, spełniały co najmniej następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a). komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
b). przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0 , Internet Explorer 6.0 , Chrome 32.0 bądź wersje wyższe.
c). aktywne wtyczki - JAVA, FLASH
d). rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit
e). posiadanie przez użytkownika konta e-mail.
48. Sposób w jaki klient sklepu internetowego www.losmedicos.pl może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:
a). podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów” Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku, niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej sklepu internetowego www.losmedicos.pl i kolejnych jego podstronach. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy o kontakt - mailowy info@losmedicos.pl lub telefoniczny pod numerem telefonu 530721777
b). zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres mailowy zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu (wiadomość email zatytułowana „losmedicos.pl-zamówienie numer:”). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany zamówienia. Prawo to przysługuje do momentu wysyłki przedmiotu zamówienia. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@losmedicos.pl z żądaniem zmiany lub zgłosić chęć zmiany telefonicznie kontaktując się pod numerem telefonu 530721777.
49. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy. Dodatkowo treść zawieranej umowy jest utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.
50. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
51. Zmiany w regulaminie:
a). usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie sklepu internetowego www.losmedicos.pl oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
b). zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
c). zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.
52. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
53. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Kliknij. Konsument może m.in.:
a). zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b). zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c). uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
54. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy