Informujemy że od 31.06 -7.06 z powodu urlopu biuro będzie nie czynne a wszystkie zamówienia internetowe będziemy wysyłać 8.06.2020 r. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy. 

Pikflometr Mini Wright Peak Flow Meter LOW Range dla dzieci

1674
Dostawa:
Sprawdź: OPCJE DOSTAWY
szt.
Cena netto: 53,70 zł 58,00 zł

Pikflometr Mini Wright LOW Range dla dzieci jest wygodnym, przenośnym urządzeniem do pomiaru szczytowego przepływu wydechowego (PEFR), przydatnego w kontrolowaniu czynności układu oddechowego. Jeśli samopoczucie jest dobre, a oddech niczym nie zakłócony, wówczas wartości PEFR będą wysokie, charakterystyczne dla wieku, płci i wzrostu. W przypadku zaburzenia przepływu powietrza w drogach oddechowych np. gdy nastąpi skurcz mięśni gładkich oskrzeli, obrzęk błony śluzowej czy zwiększenie wydzielania śluzu wtedy przepływ powietrza jest utrudniony, co powoduje, że wartości PEFR stają się mniejsze. Będzie to sygnał informujący o stopniu zaostrzenia obturacji (skurczu oskrzeli) oraz o ciężkości astmy.

  • Mierzy PEF (szczytowy przepływ wydechowy) w zakresie 50-400 l / min
  • Odpowiedni dla dzieci i dorosłych z ograniczonym przepływem powietrza
  • Posiada najnowszą skalę UE, opracowaną w celu poprawy zarządzania chorobami układu oddechowego i przyjętą w całej Europie
  • Zawiera odłączany uniwersalny ustnik

Wykonując systematyczne i dokładne pomiary codziennego PEFR można już na kilka godzin wcześniej, przed pojawieniem się napadu dusznosci, suchego i męczącego kaszlu, czy świszczącego oddechu, w uzgodnieniu z lekarzem zwiększyć podanie dawki leku, lub włączyć lek, który lekarz zapisał w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia. Dawka i rodzaj przyjmowanych leków musi być zawsze konsultowane z lekarzem prowadzącym. Przedawkowanie leku może być bardzo szkodliwe dla organizmu. Zmniejszenie wartości PEFR przy pomiarze może nastąpić gwałtownie w ciągu jednego dnia, lub powoli i systematycznie przez kilka dni. Często zdarza się, że temu powolnemu spadkowi PEFR nie towarzyszą inne, zewnętrzne objawy obturacji oskrzeli, ale wczesne zauważenie spadku wartości PEFR umożliwi wcześniejszą interwencję, a w wielu przypadkach uchroni od konieczności leczenia w warunkach szpitalnych.

Zasady postępowanie:

  1. Pomiary należy wykonywać systematycznie, o określonej godzinie codziennie rano i popołudniu.(PEF podlega wahaniom okołodobowym: najniższe wartości uzyskiwane są zwykle między 4.00 a 6.00, najwyższe zaś między 16.00 a 18.00)
  2. Pomiary, aby były miarodajne, muszą być wykonywane przez dłuższy okres czasu. (U wielu chorych PEF utrzymuje się powyżej lub poniżej wartości należnych, dlatego niezwykle istotne jest ustalenie dla danego pacjenta wartości maksymalnej PEF oraz minimalnej zmienności dobowej).
  3. Pomiarom zawsze towarzyszyć musi obserwacja samopoczucia,
  4. Należy notować ile razy pojawiła się duszność, kaszel czy świszczący oddech. Tylko na podstawie tak prowadzonych pomiarów i obserwacji można ustalić indywidualną i optymalną wartość PEFR. Uzyskane wyniki pomiarów jak również inne towarzyszące objawy należy odnotowywać w Dokumentacji Przebiegu Leczenia.


Obliczanie % PEF
%PEF = (PEFmin. z danego dnia/swoje PEFmax) x 100% Gorszy wynik uzyskiwany danego dnia pacjent dzieli przez swoje PEFmax i mnoży przez 100%.

Obliczanie zmienności dobowej
zmienność = (PEFwieczorne - PEFporanne)/0,5(PEFmax i mnoży przez 100% Różnicę między wieczornym a porannym wynikiem uzyskanym danego dnia dzieli się przez ich średnią arytmetyczną i mnoży przez 100%.

Wiatraczek treningowy
Wiatraczek treningowy pozwala małym dzieciom na szybkie opanowanie wykonywania prawidłowego wydechu i uzyskanie maksymalnego przepływu wydechowego PEF. Zachęcamy dziecko, by dmuchało tak silnie, by wprawić w ruch wiatraczek. Przesuwając wiatraczek na coraz większe wartości dochodzimy do punktu, w którym dziecko swym intensywnym wydechem nie jest w stanie uruchomić wiatraczka. Przesuwamy na wartość niższą przy, której wysiłek wydechowy kończy się sukcesem. Odnotowujemy pomiar.